Logo

Plattbelastning

Plattbelastning

TeMaKon utför statisk plattbelastning enligt Trafikverkets metodbeskrivning TDOK 2014:0141 ”Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning” Statisk plattbelastning är en metod för att mäta bärighet på obundna lager.

 

Vi levererar direkt resultatkurva och Ev2 samt koordinater GPS-läge.