Logo

Tjänster

 Våra tjänster

 

Byggledningsuppdrag
Kontroll, besiktning och inventering väg och anläggning

Rådgivning vägbeläggning
B-provshantering

Kvalitet

CE-märkning av ballast och asfaltmassa
Rådgivning
Produktionskontroll

Analyser – Produktionsprovning och typprovning
Asfaltsmassa
Grus och makadam
Infiltrationsmaterial
Skadeanalys
Obundna lager – även deponier

 

Geologisk utvärdering

Petrografisk analys
Glimmerhalt


Fältarbete
Plattbelastning
Provborrning asfalt
Bergsbedömning
Deponier

 

Beställ eller fråga om våra tjänster
Skicka e-post till: